لیست شتاب‌دهنده‌ها

رديف محل فعاليت نام مرکز سايت ۱ اردبیل جاویدان www.javidanac.ir ۲ اصفهان اکسل www.axell.ir ۳ اصفهان کمان www.kaman.center ۵ تبریز مرکز شتابدهی شمالغرب www.tabriz.dmondgroup.com ۶ تهران آواتک www.avatech.ir ۷ تهران آی چیتا www.icheetahs.com ۸ تهران بامبو www.ebamboo.ir ۹ تهران بردیا www.bardia.biz ۱۰ تهران برنامه تجاری‌سازی شریف www.ideo.sharif.ir ۱۱ تهران پیشران pishraan.com ۱۲ تهران تترا www.tetraco.ir[…]

سرمایه گذاران نیک اندیش در اتاق بازرگانی قزوین

سرمایه گذاران نیک‌اندیش کارایا برای معرفی گروه کارایا در اتاق بازرگانی قزوین حاضر شدند. در این جلسه که با حضور ریاست اتاق بازرگانی قزوین جناب آقای کشاورز قاسمی و همچنین استقبال فعالین اقتصادی قزوین برگزار شد اعضای هیئت موسس کارایا به معرفی جایگاه سرمایه گذاران نیک اندیش و تبیین جایگاه کارایا به عنوان اولین گروه[…]

سرمایه گذاران نیک اندیش کارایا در اتاق بازرگانی کاشان

سرمایه گذاران نیک‌اندیش کارایا برای معرفی گروه کارایا در اتاق بازرگانی کاشان حاضر شدند. در این جلسه که با حضور ریاست اتاق بازرگانی کاشان جناب آقای محمود تولایی و همچنین استقبال فعالین اقتصادی کاشان برگزار شد اعضای هیئت موسس کارایا به معرفی جایگاه سرمایه گذاران نیک اندیش و تبیین جایگاه کارایا به عنوان اولین گروه[…]