گام ۵: مذاکرات و عقد قرارداد DEAL STRUCTURE & TERM SHEET

پس از اتمام موفقیت آمیز فرآیند راستی‏ آزمایی، کارایا اقدام به ارائه چارچوب مبنایی( Term Sheet ) به منظور تبیین ساختار معامله سرمایه گذاری می‏نماید. مواردی نظیر میزان سهام طرفین، نوع سهام و اعضای هیات مدیره، در این چارچوب ارائه می شود. ساختار معامله بر اساس توافقات بعمل آمده در چارچوب مبنایی تنظیم می شود. در این مرحله کلیه مستندات حقوقی مورد نیاز نظیر اساس نامه، توافقنامه شرکا، توافقنامه خرید سهام و سایر مستندات مورد نیاز حقوقی تنظیم شده و به امضای طرفین می‏ رسد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *