گام ۱: پیش غربالگری PRE-SCREENING

«فرم ارزیابی کارآفرین» را تکمیل نمائید و به همراه فایل خلاصه ارائه (Pitch Deck) برای کارایا ارسال نمائید. درخواست شما بر مبنای معیارهای سرمایه گذاری و اینکه Working MVP (کمینه محصول پذیرفتنی در حال کار)داشته   باشید، بررسی شده و در صورت تطابق با معیارهای کارایا و تکمیل بودن مستندات، توسط یکی از سرمایه گذاران گروه به عنوان مسئول ارزیابی اولیه، مورد بررسی قرار می گیرد. پس از تائید مسئول ارزیابی، شما به جلسه غربالگری دعوت میشوید. در صورت تکمیل و ارسال به موقع مستندات درخواستی، این گام حداکثر طی ۱۴ روز کاری انجام می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *