فرم ارزیابی کارآفرین

 

به منظور ارزیابی استارتاپ خود فرم ارزیابی را دانلود نموده و پس از تکمیل فایل ورد آنرا آپلود نمایید.