فرم ارزیابی کارآفرین

به منظور ارزیابی استارتاپ خود می توانید از طریق یکی از دو روش زیر اقدام کنید:

۱- فرم ارزیابی را دانلود نموده و پس از تکمیل فایل ورد آنرا آپلود نمایید.

 

۲- فرم ارزیابی زیر را تکمیل نموده و سپس ارسال نمایید:

فرم زیر را با دقت تکمیل نموده و ارسال نمایید:

    اطلاعات شرکت

  • ساختار شرکت :

  • فرصت بازار :

  • اطلاعات مالی :

 

تاییدیه