درخواست عضویت

نحوه عضویت سرمایه‏ گذاران به شرح ذیل است:

  • ارائه فرم درخواست عضویت گروه سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا توسط متقاضی
  • بررسی و تایید مبنی بر حایز شرایط بودن توسط کارایا
  • ارسال شرایط عضویت برای علاقمندان توسط کارایا
  • پرداخت حق عضویت سالیانه توسط متقاضی
  • اضافه شدن به گروه سرمایه گذاران نیک‌اندیش کارایا توسط کارایا

 

دانلود فرم درخواست عضویت

 

شایان ذکر است اعضا می‌توانند برای جذب افراد واجد شرایط، با هماهنگی قبلی آنها را به جلسات و مناسبت‌های کارایا دعوت کنند.