چشم انداز و ماموریت کارایا

چشم ‏انداز کارایا:

تبديل شدن به معتبرترین گروه سرمايه گذاران نيك انديش داخلی و خارجی در ایران براي توسعه كارآفريني و ايجاد ثروت در كشور

 

ماموریت کارایا:

ایجاد یک ارتباط مناسب و کارآمد بین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران برای توسعه اقتصادی و ترویج کارآفرینی در کشور، بدین منظور ما خود را متعهد به پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های کارآفرینان زبده و جذب سرمایه‌گذاران در جهت توسعه اقتصادی و ثروت‏ آفرینی می‌دانیم.