بهبود فضای کسب و کار در ایران طبق شاخص سهولت کسب و کار

شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی، قوانین و مقرراتی را که مستقیماً بر انجام کسب و کار و رشد اقتصادی کشورها مؤثرند، بررسی و بر اساس آن ۱۸۹ کشور جهان را رتبه‌بندی می‌کند.

این شاخص از ۱۰ زیرشاخص تشکیل شده است:

۱-شروع کسب و کار
۲-سهولت اخذ مجوز
۳- دسترسی به برق
۴- ثبت مالکیت
۵- اخذ اعتبارات
۶- حمایت از سرمایه‌گذاران خرد
۷- تجارت فرامرزی
۸- سهولت اجرای قراردادها
۹- ورشکستگی
۱۰- پرداخت دیون

بر اساس گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ فضای کسب و کار در ایران ۳۲ پله صعود داشته و از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۲ به رتبه ۱۲۰ دست یافته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *